دومین رویداد رویش پارک علم و فناوری

در حوزه
شروع رویداد
1400/07/28 09:00
پایان رویداد
1400/07/28 19:00
مکان
پارک علم وفناوری استان اردبیل
تلفن
۰۴۵۳۳۵۲۵۳۷۱
لینک ها

اضافه به تقویم دنبال کردن
دومین رویداد رویش پارک علم و فناوری
برگزارکننده‌ی رویداد
تماس با برگزارکننده
4533525371
فکس:
4533525371
جزئیات
مهلت ثبت‌نام
قیمت
تعداد
ثبت نام در ر,ویش
1400/8/26
رایگان
تومان
مهلت خرید به پایان رسیده است

توضیحات بیشتر

آدرس: پارک علم وفناوری استان اردبیل